Bay thẳng đi Paris, Gèneve, rồi đến Nairobi Nokia 8800

Tôi có whisky hoặc coca*
Tôi không muốn nhìn cái cảnh trí dó làm gi; tôi phải thuyết phục cô ta:
– Khỏi! Ta vào đê. Tôi biếu cỏ hai chục ngàn đôla nếu cô đồng ý rời Los Angeles ngày kia. Bay thẳng đi Paris, vertu Gèneve, rồi đến Nairobi vertu . Một cuộc hành trình hai hoặc ba tháng. Hai chục ngàn chẵn, mọi chi phí tôi chịu.

Cô Nokia 8800 ta nhìn Nokia 8800 tôi sửng sốt. – Anh điên hơn tôi tưỏng. Anh có vợ chưa?
-Rồi. – Và anh muốn đèo tôi theo trong một chuyến đi như vậy để làm gì? Thê còn vợ anh, trong câu chuyện này, làm gì?
– Vợ. – Khoan khoan, để tôi uổng một hớp đả trước khi nghe anh kê câu chuyện tào lao này. Cô ta trồ lại, tay cầm một cái ly và ngồi đối diện vối tôi. – Tôi nghe anh đây.

– Vợ tôi giàu có, tính đồng bóng, đôi khi chịu không nổi. Chúng tôi đang sắp sửa đi Châu Phi thì giữa hai người xảy ra, cách đây vài hôm thôi, một cuộc cãi cọ dữ dội.

Tôi là người chồng thứ ba của cô ta và chú cô ta – Chủ sỏ hữu của Công ty mà tôi là một trong các giám đốc – sẽ.

Cô ấy đã từng cắt đứt hai cuộc hôn nhân rồi. Tôi ngừng Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ một giây để thở và uống Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ một ly coca. – Sao nữa? – Annie hỏi.

Anh kể tiêp đi. i Chú cô ta rất cưng tôi; tôi là người chồng có bằng kỹ sư hóa học đầu tiên của Angie. Tôi có thể ngày càng có ích cho Công ty của họ.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment