Học tập: Các khóa học hè sẽ được tổ chức tại CherbourgCờ thủ online

Đây là co thu online android Cité de la Mer ở Cherbourg, mà sẽ tổ chức Cờ thủ online , vào ngày 24 và 25 tháng 6, các trường học mùa hè của học Grenelle. 400 chuyên gia đang dự kiến.Cờ thủ online

Phát triển học nghề ở Normandy là nồi đồng cối đá của Chủ tịch khu vực, Cờ thủ online Hervé Morin, mà còn Phó chủ tịch cao cấp của David Margueritte, Cán bộ Đào tạo. “Mục tiêu của chúng tôi là tăng số lượng học nghề 50%. Từ 24 000-36 000 học nghề hơn

sáu năm, bất kể mức độ CAP để Bắc + 5 Cherbourg có tiềm năng đáng kể với các hoạt động liên quan đến năngCờ thủ online lượng tái tạo biển. chương trình đào tạo tiên tiến trên biển là được tạo Cờ thủ online ra, “ David Margueritte thứ

năm đã giải thích trong công ty Lecaux. Thành phố đã được chọn để tổ chức các khóa học hè. Họ sẽ rút ra những sườn núi để phát triển.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment