Vợ tôi thuê ngôi nhà Bryan; tôi đến lấy chìa khóa Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE

Tôi là Eric Landler. Vợ tôi thuê ngôi nhà Bryan; tôi đến lấy chìa khóa.

Ông ta suy nghĩ. – Ông là Landler? Ông nói: Ông Landler? Tôi không quen ông ấy. Chắc là ông lầm nhà. Từ đây đi ra còn một khóm nhà khác. Bên cạnh, ông đi tiếp về phía trái. I Vợ tôi là Angie Ferguson, chủ tịch Const ty Ferguson. Trước đây nàng mang tên Howard. Nàng lây tôi và trở điện thoại nokia 8800 điện thoại nokia 8800 thành bà Landler. Đủ rõ Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE chưa, thưa Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE ông?
Tôi phải tự kiềm chế mình.

Tôi không nên nổi nóng. Angie đã không báo cho họ biết mình đã thay đổi căn cưốc. – À. ra vậy ỉ Angie Ferguson! Cái đó. nó thay đổi hét mọi sự.

Xin chúc điện thoại vertu mừng ông điện thoại vertu . òng Landler. Thường lệ, Angie là người đến trước và bà ta có chìa khóa riêng của mình.

Tôi hòi ướm:
– Ống là. ỏng Pleiffer?
– Không, tôi là Gaidener.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment